top of page

Projektet 2016-2019

Projektet A Cappella South Sweden – unga sångare pågick 2016-2019 och hade som syfte att arbeta fram metoder för ungas organisering och kontinuerlig föryngring. Projektet har i sitt arbete dragit några lärdomar som kan vara intressanta för andra att ta del av. I metodplanen kan du läsa om dem.

Projektet har använt aktiviteter inom a cappella och stämsång i mindre grupp som redskap. Projektet har anordnat en mängd läger, workshopar och konserter samt hjälpt till att starta ensembler. Målgrupp var unga ca 13-25 år som är intresserade av att sjunga tillsammans. Projektets övergripande mål var att skapa underlag för långsiktighet och kontinuitet genom skapande av någon slags organisation. Den ideella föreningen A Cappella South Sweden bildades 2018 och är öppen för alla åldrar.

 

Projektet drevs av Folk Practice Academy med stöd från Mucf, Region Blekinge, Studieförbundet NBV m.fl.

På hemsidan för projektet A Cappella South Sweden - unga sångare kan du se alla evenemang som har genomförts samt läsa mer om projektet i helhet.

Vi hoppas att fler vill sjunga mer!

bottom of page